7 IoT-trends waar die je niet moeten ontgaan

IoT, en vooral het Industriële IoT, ontwikkelt zich dit jaar van experimenteel tot een waardevol onderdeel van de bedrijfsvoering. Hier zijn zeven trends die de komende tijd belangrijker gaan worden.

Het Internet of Things (IoT) en vooral het Industriële Internet of Things (IIoT) zullen op korte termijn doorbreken. Allerlei organisaties gaan het aantal deployments opvoeren en ze gaan IoT-technologie inpassen in hun producten, processen en workflows. Gartner voorspelt bijvoorbeeld dat er in 2020 bijna 20 miljard apparaten aan het IoT hangen, en leveranciers van IoT-producten en diensten zullen meer dan 300 miljard dollar aan omzet genereren.

We kijken naar zeven trends, die veel impact zullen hebben.

1. Alles verbonden

De impact van IIoT in bijvoorbeeld fabrieken wordt enorm. IoT-technologie versnelt de transformatie van traditionele fabrieken naar software-geleide fabrieken. Producenten gaan slimme verbonden apparaten leveren als lopende banden, compressors, snijmachines en dergelijke. Mobiele monitoring en fabrieksmanagement wordt steeds meer op afstand gedaan. Door IoT kunnen fabrieken met elkaar verbonden worden, waardoor op basis van de genereerde data van elke locatie, van elke machine of apparaat nieuwe inzichten worden gecreëerd, op basis waarvan betere beslissingen kunnen worden gemaakt.

In de intelligente onderneming zal IoT de wereldwijde supply chain met elkaar verbinden, wat de transparantie vergroot en zorgt voor proactieve bevoorrading en voorspelbaar onderhoud. Met IoT worden datagedreven beslissingen standaard in alle industrietakken en in ons dagelijkse leven.

Ook in bijvoorbeeld de zorg is er veel progressie te zien. IoT-verbonden biotechnologie zal de zorg naar een hoger niveau brengen, met doorlopende monitoring, gerichte behandelingen en zelfs geautomatiseerde doses aan medicatie. Neem bijvoorbeeld een diabeet met een bloedglucosemonitor die verbonden is met zijn telefoon en de informatie zendt naar zijn arts, waarbij de data wordt opgeslagen op een online portal zodat het glucoseniveau en de impact ervan op de patiënt beter kunnen worden gemanaged. Aan dat voorbeeld is goed te zien welke kant het op gaat.

2. Nieuwe data-infra is nodig voor de enorme datastroom

Het aantal bedrijven dat IoT gaat inzetten in de bedrijfsvoering neemt snel toe vanwege de technologische verbeteringen aan sensoren en de waarde die gerealiseerd kan worden uit de data die ze verzamelen. Dat is een zegen, maar wellicht ook een vloek. Door de enorme snelheid waarmee bedrijven IoT-sensoren inzetten, neemt de hoeveelheid data die wordt geproduceerd ook enorm toe. Zeker als dingen in real-time worden gemonitord.

Bedrijven die die data willen gebruiken worden geconfronteerd met de complexiteit van het combineren van enorme hoeveelheden data in verschillende formaten. Om daar goed mee te kunnen omgaan moeten bedrijven technologie implementeren die kan omgaan met de constante stroom data en daarnaast kijken naar effectievere manieren om die data te analyseren, zoals machine learning en deep learning. Alleen zo kun je namelijk werkbare inzichten verkrijgen.

3. IoT wordt gecombineerd met blockchain en smart contracts

Door tracking en tracing met sensoren kunnen bedrijven heel goed zien waar hun goederen zich bevinden. En door die kennis te combineren met blockchain ontstaan er ongekende mogelijkheden. Zo is het mogelijk om met smart contracts contractuele voorwaarden en leveringscondities af te spreken. Onder andere IBM is hier met behulp van Hyperledger heel ver mee.

In een smart contract staan de regels die partijen tussen elkaar hebben opgesteld. Maar er staat ook in wanneer en onder welke voorwaarden een smart contract wordt uitgevoerd. Hiermee kun je vertrouwen afvangen. Daarbij is het essentieel dat een smart contract automatisch kan worden uitgevoerd, zonder tussenpersonen. Manipulatie is dan uitgesloten.

In het contract staat bijvoorbeeld dat een transport onder bepaalde omstandigheden moet worden uitgevoerd, wat met behulp van IoT wordt gemeten. Zo is het mogelijk om een maximum en minimum temperatuur aan te geven bij het vervoer van bederfelijke goederen. Als die temperatuur boven het maximum komt, dan wordt het smart contract niet uitgevoerd. Hier is IoT dus van essentieel belang.

4. Het verwerken van data verplaatst zich naar de randen van IoT

Datastructuren gaan meerdere clouds omspannen. Maar die datastructuren zullen steeds dichter op de apparaten zelf komen te staan, waardoor verwerking van de data steeds meer aan de randen van de IoT zelf wordt gedaan, tot mogelijk in de apparaten zelf. Dit noemen we de edge van het netwerk.

Hierdoor ontstaat er behoefte aan een rangorde van IoT-apparaten in gevoeligheid voor onder meer latency. Sommige apparaten hebben geen constante verbinding nodig met het internet, terwijl bij andere apparaten zelfs een paar milliseconden aan latency kan leiden tot catastrofale resultaten. Neem de controller van een robotarm. Als je die loskoppelt van die arm, kan dat desastreuze gevolgen hebben. Je kunt je voorstellen dat er mogelijk zelfs mensen worden verwond of gedood. Zo’n controller moet dus vlakbij de robot blijven.

Maar ook big data wordt nu gebruikt voor zaken die veel hoger in die classificatie zitten dan voorheen. Zo is het onacceptabel dat een brandcontrolesysteem op een schip extra tijd nodig zou hebben om in werking te treden omdat de verbinding net wat zwakker is.

Maar eigenlijk kan elke industrietak met assets die gedigitaliseerd worden en overstapt naar een verbonden industriële omgeving gebruik maken van intelligentie in de edge. Dit kan een grote impact hebben op het bedrijf, omdat je met verwerking in de edge efficiëntie en optimalisatie kan behalen die niet voorheen mogelijk waren of niet eens bekend waren. Vaak worden die pas ontdekt door de inzet van analytics en machine learning.

Industrieën die vaak beperkte toegang hebben tot bandbreedte, zoals de olie- en gasindustrie, mijnindustrie, maritieme sector en andere verticals, hebben in ieder geval groot voordeel van edge-intelligentie. Want als de enorme stroom aan sensordata real-time verwerkt wordt, kunnen ook beslissingen real-time worden genomen.

5. IT en OT werken beter samen

Informatie technologie (IT) en operationele technologie (OT) zijn traditioneel aparte domeinen. Maar dat gaat waarschijnlijk veranderen doordat IIoT-deployments de IT-teams dwingt samen te werken met de OT-teams.

Wat voorheen werd gezien als een brede kloof tussen de twee afdelingen, wordt overbrugd doordat erkend wordt dat samenwerking nodig is om IIoT-oplossingen en initiatieven succesvol uit te voeren. OT heeft namelijk behoorlijke invloed op het ontwerp van IIoT-apps.

Analytische tools worden meer en meer toegankelijk gemaakt voor eindgebruikers, zoals domeinexperts en operators op een fabriek. En dat betekent dat nieuwe technologie beschikbaar komt voor de fabrieksarbeiders of buitendienstmedewerkers, zodat operationele beslissingen real-time kunnen worden gemaakt op de industriële locatie.

Het zou niet eens vreemd zijn als OT-teams de IIoT-ontwikkelingen gaan leiden. Er zullen namelijk meer IoT-projecten worden gedaan door de operationele teams dan door IT-teams. Maar daarvoor is het wel nodig dat security-vraagstukken die de vooruitgang van IoT kunnen ondermijnen, worden aangepakt. Dan kan deze revolutionaire technologie echt tot volle wasdom komen in de komende jaren.

6. IoT-aanvallen

Cisco voorspelt dat in 2020 zoveel als 1 miljoen nieuwe verbindingen per uur worden toegevoegd aan het internet. En als gevolg wordt het aanvalsoppervlak steeds maar vergroot en IoT-kwetsbaarheden worden dus belangrijker en gevaarlijker.

Daarom is het nodig dat IoT zich ontwikkelt van een enorm securityrisico tot een belangrijk onderdeel van het securitybeleid van een bedrijf. Om de security-uitdaging van IoT aan te pakken moet de security proactief en dynamisch worden benaderd, met een gelaagde verdedigingsstrategie. Dit om te voorkomen dat IoT-apparaten worden aangevallen of geïnfecteerd.

Maar tot nu toe lijken bedrijven een afwachtende houding aan te nemen als het gaat om specifieke IoT-securityoplossingen. En dat heeft twee oorzaken. Ten eerste zijn traditionele securityleveranciers nog steeds bezig met het aanpassen van hun bestaande producten om ook IoT te kunnen beveiligen. Daarnaast zijn er veel nieuwkomers op de markt die heel gerichte securityoplossingen ontwikkelen die specifiek zijn gericht op een laag in de stack of op een bepaalde vertical.

Daar krijgen ze de kans voor omdat IoT-deployments vaak nog worden gezien als nieuw en onbekend. Dus security-incidenten komen futuristisch over, terwijl ze nu toch al plaatsvinden. Daardoor is er ook nog weinig beweging in het uitrollen van security-oplossingen. Het goede nieuws is dat grote bedreigingen, zoals WannaCry, Petya en BadRabbit, in de reguliere nieuwsmedia hebben geleid tot nieuwe zorgen over IoT-security. Dat moet de beveiligers in beweging zetten.

7. IoT ontwikkelt zich van pilotproject tot bedrijfswaarde

Tot voor kort ging het vooral over het ontdekken van IIoT en dat leidde tot een explosie aan PoC’s en de implementatie van pilotprojecten. Die trend gaat nog wel even door, maar er komt wel steeds meer bewustzijn over de winst en de kostenbesparingen die IoT met zich mee kan brengen. Bedrijven. Als de waarde van edge-technologieën duidelijk wordt, dan krijg je een exponentiële stijging van de inzet ervan bij IoT-applicaties.

Enquisite is een brand van Ondernemers.com. Meer in internet en trends: Thebloggerguide.com // Gadgets-Weblog.com