/

Belastingschijven in 2019

Hoe zien de belangrijke belastingschijven er in 2019 uit? Het is een goede vraag. Het bepaalt immers hoeveel geld we overhouden en we vrij kunnen besteden. We zullen de belangrijke belastingschijven en ook andere belangrijke belastingzaken met je doornemen in dit artikel. Laten we snel van start gaan.

De boxen

In Nederland maken we gebruik van een boxenstelsel. De eerste box is de box voor inkomsten uit werk en woning. Daarnaast zijn er nog de box 2 en box 3. Box 2 is er voor de belasting over het aanmerkelijke belang en box 3 voor de belasting over het vermogen. Laten we ze stuk voor stuk nader met je bespreken.

Box 1 in 2019

In de eerste box van het belastingstel wordt het inkomen uit de woning en werk belast. Hieronder hebben we de verschillende schijven weergegeven en hoe hoog de belasting is.

Inkomsten in box 1 – tot AOW-leeftijd
Inkomsten belasting schijf 1: t/m € 20.384 36,65 %
Inkomsten belasting schijf 2: € 20.385 t/m € 68.507 38,10 %
Inkomsten belasting schijf  3: vanaf € 68.508 51,75 %

 

Inkomsten in box 1 – AOW-leeftijd en mensen die geboren zijn vanaf 1 januari 1946
Inkomsten belasting schijf  1: t/m € 20.384 18,75 %
Inkomsten belasting schijf  2: € 20.385 t/m € 34.300 20,20 %
Inkomsten belasting schijf 3: € 34.301 t/m € 68.507 38,10 %
Inkomsten belasting schijf  4: vanaf € 68.508 51,75 %

 

Inkomsten in box 1 – vanaf AOW-leeftijd en mensen die geboren zijn voor 1 januari 1946
Inkomsten belasting schijf 1: t/m € 20.384 18,75 %
Inkomsten belasting schijf  2: € 20.385 t/m € 34.817 20,20 %
Inkomsten belasting schijf 3: € 34.818 t/m € 68.507 38,10 %
Inkomsten belasting schijf 4: vanaf € 68.508 51,75 %

Eigenwoningforfait 2019

Hieronder de staffel percentages voor het eigenwoningforfait voor het jaar 2019.

WOZ-waarde vanaf WOZ-waarde max Forfait percentage
€ 12.500 nihil
€ 12.501 € 25.000 0,25 %
€ 25.001 € 50.000 0,35 %
€ 50.001 € 75.000 0,50 %
€ 75.001 € 1.080.000 0,65 %
v.a. € 1.080.001 n.v.t. € 7.020 en 2,35 % voor het totaal boven de € 1.080.000

Belastingen 2019 – box 2

Heb je een aanmerkelijk belang? Dan wordt het in 2019 in box 2 belast met een belastingtarief van 25% over het inkomen uit het aanmerkelijk belang.

Belastingen 2019 – box 3

In de derde box worden de inkomsten op sparen en op beleggen belast. Het gaat om de vermogensrendementsheffing. De inkomsten worden fictief belast met een vast percentage. Er is een heffingsvrije voet en daarboven betaalt u dus belasting over een fictief rendement.

De heffingsvrije voet in 2019 is 30.360 euro. In 2018 was het nog 30.000 euro.

belasting in box drie vermogen (2019) Forfaitair Rendement 30% Belasting
De Schijf Vermogen uit sparen en beleggen* Percentage 0,13% Percentage 5,60% Effectief
0 De eerste € 30.360 Vrijstelling 0,00%
1 Boven de vrijstelling, vanaf € 1 tot en met € 71.650 67% 33% 0,58%
2 Van € 71.651 tot en met € 989.736 21% 79% 1,34%
3 Vanaf € 989.737 0% 100% 1,68%
Enquisite is een brand van Ondernemers.com. Meer in internet en trends: Thebloggerguide.com // Gadgets-Weblog.com