Mag er zomaar beslag gelegd worden op je bezittingen? Dit zijn de regels

Je kent het vast wel van televisieprogramma’s die deurwaarders volgen in hun werk: daar wordt regelmatig beslag gelegd op de bezittingen van degene die een betaalachterstand heeft. Vaak leggen de deurwaarders ook uit dat ze dit in het uiterste geval doen. Wat de vraag oproept: mag er zomaar beslag gelegd worden op je bezittingen? Wat zijn de regels?

Beslag leggen op bezittingen: de regels

Het antwoord op de vraag op beslag leggen zomaar mag is kort: nee, dat mag niet zomaar. Het is dus niet zo dat als je een betaalachterstand hebt, de schuldeiser meteen over kan gaan tot beslag laten leggen op jouw bezittingen.

Sowieso kan niet zomaar iedereen beslag leggen. Zelfs een deurwaarder kan dit niet op eigen houtje of naar eigen inzicht doen. Er zijn twee manieren waarmee beslaglegging geregeld kan worden:

  • Bij een conservatoir beslag moet een voorzieningenrechter aan de hand van een verzoekschrift van een incasso-advocaat een voorlopig beslag goedkeuren. Vervolgens mag een gerechtsdeurwaarder het beslag uitvoeren, zodat de vordering veiliggesteld wordt voordat er een vonnis is uitgesproken;
  • Als een debiteur weigert te betalen na een uitspraak van de rechter, kan er een executoriaal beslag gelegd worden. Hiervoor heeft de rechter in het vonnis vaak al de mogelijkheid voor gegeven. Als debiteur krijg je een vaste periode om te reageren op de uitspraak en te betalen of een betalingsregeling (indien van toepassing) te treffen. Doe je dit niet, dan kan de gerechtsdeurwaarder beslag op je bezittingen leggen.

Vaak zie je dat een schuldeiser en deurwaarder het niet zover proberen te laten komen, vooral als het om relatief kleinere bedragen gaat. Ze zullen proberen om met de debiteur een regeling te treffen waardoor het bedrag zonder al te veel extra kosten voldaan kan worden.

Wat betekent beslaglegging voor jou als debiteur?

Zodra je vordering, dus het bedrag wat je niet (op tijd) betaalt, bij de deurwaarder komt, gaat de teller lopen. Er komen vanaf dat moment allerlei extra kosten bij die op jou als debiteur verhaald gaan worden. Zo wordt het te betalen bedrag dus alleen maar hoger. Als je dan nog steeds niet betaalt, kan de deurwaarder dus naar de rechter stappen, waarbij hij op voorhand al een conservatoir beslag kan laten leggen. De kosten wanneer de zaak voor de rechter moet komen, komen ook voor rekening van de debiteur en die kunnen flink oplopen. Enkele honderden tot duizenden euro’s is hierbij niet vreemd en er wordt ook rente gerekend over het openstaande bedrag. Vandaar ook dat ze proberen om kleinere zaken niet voor de rechter te laten komen.

Waarop kan er beslag gelegd worden?

Bij de aanvraag tot beslaglegging moet aangegeven worden waarop men beslag wil leggen. De lijst is vrij uitgebreid. Zo kan er o.a. beslag gelegd worden op bank- en spaarrekeningen, contant geld, aandelen, vorderingen aan klanten, woning of bedrijfspand, auto, vliegtuig of boot, appartements- of erfpachtrecht, maar ook op de inboedel. Tot slot kan er ook beslag gelegd worden op een deel van het inkomen van een persoon.

Al met al is beslaglegging dus niet zomaar mogelijk maar als het gebeurt, heeft het wel heel veel impact op de debiteur. Daarom is het raadzaam om, als je een betaalachterstand hebt, altijd te proberen om het op een andere manier te regelen en het niet zo ver te laten komen.

Enquisite is een brand van Ondernemers.com. Meer in internet en trends: Thebloggerguide.com // Gadgets-Weblog.com